August

Home / August

Kodėl daugelis renkasi AUGUST valymo įrenginius? PRIVALUMAI

 • UAB “August ir Ko“ pagamintas nuotekų valymo įrenginys 2006 07 31 – 2007 04 31  buvo testuotas Acheno (Vokietija) nepriklausomoje laboratorijoje. Buvo nustatyta, kad „August ir Ko“ gaminami buitinių nuotekų valymo įrenginiai AT6-50 atitinka Europos Sąjungos direktyvos Nr.89/106/EEC reikalavimus statybos produktams ir Europos Sąjungos vieningo standarto 12566-3 charakteristikas ir sąlygas.
 • Šiuo metu UAB “August ir ko”- vienintelis gamintojas Pabaltyje, turintys notifikuotos įstaigos išduotus bandymo protokolus, patvirtinančius tipinių gamyklinių nuotekų valymo įrenginių atitikimą standarto LST EN 12566-3 reikalavimams ir tai suteikią teisę gaminius ženklinti CE ženklu.
 • 2008 m. rugpjūčio 27d. įmonei patvirtintas techninis liudijimas NTL -01-050:2008 „Nuotekų valymo įrenginiai. Gamykliniai ir (arba) statybvietėje surenkami buitinių nuotekų biologiniai valymo įrenginia virš 50 SGS“. AT tipo nuotekų valymo įrenginių vidutinis metinis išvalymo efektyvumas pagal BDS5 – 96.0 %, SM – 8 %, N– 62 %, P– 47 %
 • Visi VFL technologijos gaminiai atitinka griežtus aplinkosaugos reikalavimus. Išvalytų nuotekų rodikliai atitinka Europos Sąjungos nustatytas normas, todėl šiuose įrenginiuose išvalytas nuotekas galima išleisti į gruntą, vandens telkinius, paviršinius vandenis, nedarant jokios žalos ekologinei sistemai.
 • UAB „August ir Ko“ yra įmonė gamintojas.
 • Įmonė įdiegė ir vykdo veiklą pagal kokybės vadybos LST EN ISO 9001: 2001 ir aplinkos vadybos LST EN ISO 14001: 2005 sistemas.
 • Įmonei yra suteiktas ATESTATAS atlikti statinio dalies projektavimo, statinio dalies statybos darbus.

UAB „August ir Ko“ patentuotų nuotekų valymo įrenginių privalumai:

 1. Didelis valymo efektyvumas, šalina net azotą ir fosforą;
 2. Nenaudoja cheminių medžiagų;
 3. Neskleidžia blogo kvapo ir veikia be garso;
 4. Nejautrus pikiniams srautams;
 5. Nėra mechaninių, judančių, greitai gendančių detalių ir jokių filtrų;
 6. Naudoja ypatingai mažai elektros energijos (įrenginys AT-6 per metus sunaudoja tik 208 kWh);
 7. Ypatingai mažas dumblo prieaugis (įrenginyje AT-6 per metus dumblo prieaugis tik 1 m³);
 8. Užima nedaug vietos ir negadina aplinkos estetinio vaizdo, todėl leidžia optimaliai išnaudoti turimą erdvę;
 9. Paprastas ir rentabilus montavimas, lengva transportuoti;
 10. Nebūtinas specialus aptarnavimas;
 11. Įrenginys paliktas standartiniame rėžime, be nuotekų gali būti iki 180 dienų, todėl nesudarys Jums rūpesčių planuojant ilgalaikes išvykas, atostogas;
 12. Gali veikti bet kokiomis oro sąlygomis, neužšąla net esant labai žemai temperatūrai;
 13. Atitinka aukščiausius ekologinius standartus ir nedaro žalos gamtai;
 14. Neužima daug vietos ir negadina aplinkos estetinio vaizdo, todėl leidžia optimaliai išnaudoti turimą erdvę.

Be to:

August įrenginį sumontuoti ir paleisti galima per 1 darbo dieną.
Nuotekų išvalymo parametrai pasiekiami nuo įrenginio paleidimo momento.
August nuotekų valymo įrenginiuose išvalytą vandenį galima antrą kartą naudoti kaip techninį vandenį.

Šaltinis : https://augustshop.lt/produktai/

Augus įrenginių kainos